Con Người DYF

CON NGƯỜI DYF

1. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sản Phẩm và Dịch Vụ Bảo Hành

2. CON NGƯỜI

Nói chuyện bằng năng lực, cấm nói chuyện phù phiếm

3. HỢP TÁC

Minh bạch và luôn có thông báo trước khi sự việc xảy ra.

4. HỌC TẬP

Đề cao tinh thần học tập từ đối thủ, khách hàng và đồng nghiệp